czwartek, 28 listopada 2019

czwartek, 7 listopada 2019

Ppor. Antoni Kopaczewski ps. "Lew

Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęliśmy od upamiętnienia ppor. Antoniego Kopaczewskiego ps. "Lew". Dzięki połączonym siłom udało się zorganizować wycieczkę do Ignasina, w której wzięła udział młodzież z II LO w Świdniku. Dzięki uprzejmości Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Lublinie każdy uczestnik wycieczki otrzymał broszurkę poświęconą Antoniemu Kopaczewskiemu. W tym miejscu chciałbym za to serdecznie podziękować Panu Adrianowi Lesiakowskiemu. Kolejne serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Starosty Łukasza Reszki, który wsparł finansowo nasz wyjazd. Nieocenieni i niezawodni współorganizatorzy wyjazdu, to Pan Mirosław Król, dyrektor II LO oraz Pan Piotr Jankowski, dyrektor MBP w Świdniku. W spotkaniu wziął również udział członek oddziału "Lwa", Pan Maksymilian Jarosz ps. "Mirski". Dzięki obecności Pana Maksymiliana nasza terenowa lekcja historii miała wyjątkowy charakter.