wtorek, 20 czerwca 2023

         W poszukiwaniu wzorów poświęcenia i bohaterstwa

W ramach ostatniej już w tym roku szkolnym wyprawie organizowanej przez Szkolny Klub Pana Cogito odwiedziliśmy miejsce absolutnie niezwykłe. Celem naszej wycieczki była wizyta w  Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej i poznanie bohaterskich postaw naszych rodaków, którzy w czasie okupacji niemieckiej pomagali Żydom, ryzykując życie swoje i swoich rodzin. Mamy nadzieję, że wizyta w tym jedynym w Polsce muzeum zajmującym się tematyką ratowania ludności żydowskiej na okupowanych ziemiach polskich podczas Zagłady pozwoliła uczniom na zdobycie rzetelnej wiedzy, która stanie się swoistego rodzaju antidotum na wszelkie zabiegi dezinformacyjne. Wystawa kładzie nacisk na współczującą i ofiarną postawę Polaków wobec cierpienia Żydów podczas II wojny światowej, jednocześnie nie zapominając o niechlubnych i niegodnych aspektach w stosunkach polsko-żydowskich podczas okupacji niemieckiej. W drugiej części naszej wycieczki odwiedziliśmy siedzibę IPN w Rzeszowie, gdzie wysłuchaliśmy niezmiernie interesującego wykładu wygłoszonego przez Pana Zenona Fajgera, który jest pracownikiem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Rzeszowie. Pan Zenon Fajger umieścił tragiczne wydarzenia z Markowej w szerokim kontekście pełnej przemocy i terroru niemieckiej polityki okupacyjnej. Uczniowie poznali szeroki wachlarz działań Polaków ratujących Żydów podczas Zagłady (pomoc indywidualna oraz pomoc zorganizowana - działalność „Żegoty”). Wycieczka otrzymała dofinansowanie z UM Świdnik w wysokości 2000 zł.

 


 


czwartek, 15 czerwca 2023

        GLORIA VICTIS - ŚLADAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Uczniowie i uczennice z naszej szkoły (klasy 7a i 6c) wzięli udział w wycieczce śladami Powstania Styczniowego. Działanie związane było z realizacją projektu realizowanego przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Anny Kamieńskiej w Świdniku i dofinansowanego ze środków Biura Niepodległa w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” pt. „Krajobraz po Niemożliwym". W ramach wycieczki odwiedziliśmy miejsce straceń Powstańców znajdujące się w Lublinie przy ulicy Langiewicza. Następnie udaliśmy się do Częstoborowic i Fajsławic, gdzie miały miejsce bitwy z wojskami rosyjskimi i gdzie znajdują się mogiły poległych Powstańców. Wycieczka zakończyła się ogniskiem na terenie urokliwego pałacu w Podzamczu. Dziękujemy serdecznie MPBP w Świdniku za zaproszenie do udziału w tej niezmiernie interesującej wyprawie. Podziękowania składamy również na ręce Pani Katarzyny Marjasiewicz za gościnę w Podzamczu.