poniedziałek, 9 stycznia 2023

Śladami zbrodni niemieckiego okupanta

 Młodzież z klas ósmych wzięła udział w kolejnym autorskim projekcie przygotowanym przez Szkolny Klub Pana Cogito.Tym razem wyruszliśmy śladami zbrodni niemieckiego okupanta oraz martyrologii narodu polskiego. W ramach projektu miały miejsce dwie wycieczki edukacyjne, których celem było uświadomienie młodemu pokoleniu niewyobrażalnego ogromu zbrodni dokonanych przez Niemców na terenie okupowanej przez nich Polski. Pierwsza wycieczka obejmowała cztery miejsca znajdujące się na terenie Lublina: miejsce dawnego więzienia na Zamku, miejsce mordu dokonanego na wybitnych przedstawicielach polskiej inteligencji w dniu 23 grudnia 1939 roku, miejsce mordów dokonanych na polskiej inteligencji w ramach „Akcji AB” w 1940 roku (Rury Jezuickie) oraz Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” czyli dawną siedzibę Gestapo. Celem drugiej wycieczki były Trawniki, gdzie znajdował się obóz pracy SS dla Żydów oraz gdzie w ramach „Akcji Erntefest” (03.11.1943) miała miejsce egzekucja około 10 000 osób, głównie obywateli polskich narodowości żydowskiej. W wycieczce wziął udział Pan Jakub Chmielewski - pracownik pionu naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku oraz Pani Agnieszka Sewruk - nauczycielka z ZS w Piaskach, która od lat zajmuje się tematem Zagłady Żydów. Projekt otrzymał dofinansowanie z UM Świdnik w wysokości 750 zł.Śladami Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie"

 We wtorek 18 października klasa 6c wyruszyła na rajd śladami Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” i jej legendarnego dowódcy generała Franciszka Kleeberga. Głównym celem wycieczki było upamiętnienie chwały i bohaterstwa wojska polskiego oraz odwiedzenie miejsc walk z nawałnicą niemiecką i sowiecką. Pierwszym punktem wycieczki była miejscowość Jabłoń, gdzie 29 września 1939 roku Kleeberczycy stoczyli zwycięski bój z Armią Czerwoną. Następnie odwiedziliśmy cmentarz wojenny w Kocku, gdzie znajduje się również grób gen. Franciszka Kleeberga. Ostatnim punktem programu była wizyta w Woli Gułowskiej, w której w październiku 1939 roku toczyły się szczególnie ciężkie walki. Młodzież wzięła udział w edukacyjnej grze terenowej „Wola walki. Podróż po miejscu ostatniej bitwy Września 1939 roku”. Gra została przygotowana przez Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej. Wycieczka została sfinansowana w ramach dotacji otrzymanej z UM Świdnik. Upamiętnienie ofiar egzekucji w Lesie Krępieckim

 Uczniowie klas ósmych (8d i 8c) wzięli udział w niezwykłej lekcji terenowej zorganizowanej wspólnie z Państwowym Muzeum na Majdanku. Celem zajęć było upamiętnienie tragicznych wydarzeń, które miały miejsce dokładnie 80 lat temu i były związane z egzekucjami Polaków narodowości żydowskiej dokonanymi w kwietniu 1942 roku. Niemieccy oprawcy zamordowali wówczas około 3000 tysięcy lubelskich Żydów w Lesie Krępieckim. W celu upamiętnienia tego wydarzenia uczniowie klas ósmych spotkali się z pracownikiem Państwowego Muzeum na Majdanku panem Markiem Dudą na terenie dawnego małego getta na Majdanie Tatarskim (obecnie w dzielnicy Bronowice). Przy tablicy upamiętniającej teren dawnego getta młodzież wysłuchała wstrząsającej opowieści o tragicznych losach ludności żydowskiej. Następnie uczniowie przeszli do miejsca selekcji ofiar z 20 kwietnia 1942 roku i drogą, którą przemierzały ofiary udali się na teren dawnego obozu, do którego weszli bocznym wejściem od ulicy Tetmajera i zatrzymali się na placu selekcyjny. Po krótkim zwiedzaniu dawnego obozu, uczniowie udali się do Lasu Krępieckiego i przy pomniku upamiętniającym ofiary wysłuchali opowieści o egzekucjach z kwietnia 1942 roku oraz o innych wydarzeniach związanych z tym miejscem. Wycieczka zakończyła się zapaleniem zniczy przy pomniku.Wizyta w Muzeum Martyrologii "Pod Zegarem".

 W roku szkolnym 2021/2022 Szkolny Klub Pana Cogito wznowił swoją działalność po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią. W czwartek, 16 września klasa 8d wzięła udział w lekcji muzealnej w Muzeum Martyrologii ,,Pod Zegarem” w Lublinie. Muzeum mieści się w celach byłego aresztu gestapo przy ulicy Uniwersyteckiej 1. Po zajęciu Lublina przez Armię Czerwoną w  lipca 1944 roku areszt został przejęty przez tajną policję sowiecką i nadal pełnił funkcję niszczenia elity narodu polskiego. Uczniowie poznali historię dziesiątek bohaterskich Polek i Polaków, którzy byli bestialsko torturowani i mordowani przez niemieckich oprawców. 


Kolejnym punktem programu była lekcja w Muzeum Narodowym na Zamku Lubelskim związana z wystawą „Język koloru”. Ekspozycja obejmowała dorobek twórców zafascynowanych barwą i wykorzystaniem koloru jako głównego środka wyrazu artystycznego. Uczniowie mogli zobaczyć dzieła takich znakomitych artystów jak: Józef Pankiewicz, Zygmunt Waliszewski, Jan Stanisławski, Eugeniusz Eibisch, Alfred Lenica, Wojciech Kossak, Wojciech Weiss, Józef Czapski, a także twórczość malarzy z naszego regionu: Zenona Kononowicza, Jana Karmańskiego i Władysława Filipiaka.

W muzeum lubelskim obejrzeliśmy również wystawę grafiki. Obok wybitnych przedstawicieli polskiej sztuki współczesnej, takich jak m.in.: Roman Opałka, Ryszard Winiarskie i Henryk Stażewski mogliśmy zobaczyć również prace wybitnych klasyków sztuki: Piet Mondrian, Henri Matisse, Max Ernst, Marc Chagall, Marcel Duchamp, Pablo Picasso i Andy Warhol.