niedziela, 17 września 2023

                                    Śladami Józefa Czechowicza

W ramach pierwszej w tym roku wycieczki organizowanej przez Szkolny Klub Pana Cogito wyruszyliśmy razem z klasą 7c na spacer śladami Józefa Czechowicza. Życie tego wybitnego poety powiązane było z ważnymi dla naszej ojczyzny wydarzeniami. Józef Czechowicz wychowany został w duchu patriotycznym i jako siedemnastoletni chłopak zgłosił się na ochotnika do wojska w trakcie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Jego wybitny poetycki talent został tragicznie przerwany przez niemieckich barbarzyńców, którzy napadli na Polskę 1 września 1939 roku. Józef Czechowicz zginął 9 września 1939 roku w trakcie bombardowania Lublina przez lotnictwo niemieckie. W trakcie wycieczki odwiedziliśmy Muzeum im. Józefa Czechowicza, miejsce jego tragicznej śmierci oraz jego grób na cmentarzu przy ul. Lipowej. Obejrzeliśmy również interesującą wystawę multimedialną "Powstali 1863-64". Tradycje Powstania Styczniowego były w domu Czechowiczów bardzo żywe. Jego dziadek był powstańcem i rodzinne przekazy związane z jego osobą miały duży wpływ na dorastającego Czechowicza. W trakcie wizyty w muzeum uczniowie poznali również historię żydowskiej rodziny Arnsztajnów, gorących polskich patriotów, którzy byli zaangażowani w konspirację niepodległościową.