niedziela, 25 lutego 2024

 Gala Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego "Sprawiedliwi Lubelszczyzny"

Wysłuchaliśmy wielu interesujących przemówień oraz oklaskiwaliśmy wielu wspaniałych młodych ludzi, którzy razem z nami wzięli na siebie odpowiedzialność za przekazywanie następnym pokoleniom historii pełnych poświęcenia i bohaterstwa. Historii Polek i Polaków, którzy pomimo grożącej im karze śmierci ze strony niemieckiego okupanta, nie zawahali się pomagać swoim żydowskim współobywatelom.